Có gì mới? | Diễn đàn công nghệ số

Có gì mới?

Tài nguyên mới nhất

[DBTech] DragonByte Security T
  • Featured
DragonByte Security - Thêm bảo mật cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
[8WR] XenPorta 2 (Portal) PRO - Custom Styles Admin
Tạo trang chủ đẹp cho Xenforo 2, phiên bản custom giao diện
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
[TH] Image Optimizer T
Addon 2x [TH] Image Optimizer 1.2.0 Patch Level 1
Trình tối ưu hóa hình ảnh cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
4
Cập nhật
[OzzModz] XFRM Resources Layout T
Bố cục tài nguyên XFRM cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
[Banxix] Bump Thread - Đẩy chủ đề lên cao Admin
Cập nhật chủ đề trong bài viết mới nhất mà không cần trả lời cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
4
Cập nhật
XenForo Resource Manager 2.2 Released T
Trình quản lý tài nguyên cho XenForo 2.2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
5
Cập nhật
[tl] Widget Threads Enhancement T
Cải tiến widget chủ đề cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Ads Manager 2 by Siropu Admin
  • Featured
Addon 2x Ads Manager 2 by Siropu 2.4.13
Ads Manager 2 by Siropu - Trình quản lý quảng cáo chuyên nghiệp cho XenForo 2
5,00 star(s) 1 đánh giá
Downloads
5
Cập nhật
s9e Media Sites T
Addon 2x s9e Media Sites 2.7.16
Thêm BBcode các trang Media cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Resource icon T
Hướng dẫn xóa, thay đổi thông tin bản quyền Xenforo 2 dễ dàng, đơn giản nhất
0,00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Top