Resources | VNT

Resources

Thanh toán nhanhỦng hộ forum VNT

Forum VNT rất mong nhận được tấm lòng hảo tâm của bạn

Tài nguyên hàng đầu

Resource icon Admin
0,00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Resource icon T
Tùy chỉnh trang quản trị ACP cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
3
Cập nhật
[OzzModz] Attachment Constraints Permissions Admin
Thêm quyền bổ sung để ràng buộc tải lên tệp đính kèm
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Resource icon T
Xenforo 2.3 đã chính thức phát hành, phiên bản 2.3.0 Beta 1
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
[DBTech] DragonByte Security T
  • Featured
DragonByte Security - Thêm bảo mật cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
Resource icon T
Addon 2x [TH] UI.X 2 Add-on 2.2.0 Patch Level 3
Addons bổ sung cho các giao diện của ThemeHouse
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
XenForo 2.2 Released Upgrade | Xenforo 2.2 Nulled T
  • Featured
XenForo 2.2.0 Released Upgrade
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
15
Cập nhật
[tl] Thread owner (starter) permissions Admin
Quyền bổ sung cho chủ sở hữu (người bắt đầu) chủ đề trên Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
[cXF] Enhanced New Threads Widget Admin
Thêm Widget chủ đề mới nâng cao cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
3
Cập nhật
[AL] Core Package T
Gói lõi cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
Brivium - Modern Statistics T
Cung cấp cho bạn một thống kê tuyệt vời trên diễn đàn
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
19
Cập nhật
[Xen-Soluce] Upgrade Coupons T
Thêm mã giảm giá để nâng cấp tài khoản cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
Resource icon T
Cho phép Moderator xem diễn đàn khi quản trị viên đóng cửa diễn đàn trong ACP
0,00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
[OzzModz] Attachment Download Timer Admin
Đặt thời gian tải xuống tệp đính kèm/ tài nguyên cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
[OzzModz] Post As Moderated T
Đăng bài viết dưới dạng Chờ phê duyệt hoặc Đã kiểm duyệt cho XF 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
[OzzModz] Verify Email Before Registration T
Xác minh địa chỉ email trước khi đăng ký cho XF 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
[cXF] Sticky Sidebar - Cố định Sidebar T
  • Featured
Cố định sidebar khi cuộn nội dung trên trang của bạn
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
[Wutime] Google Adsense Autoads (Advanced) Admin
Thêm Google Adsense vào XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
[021] ChatGPT Framework Admin
Thêm Framework ChatGPT cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
[BS] ChatGPT Autoresponder T
ChatGPT trả lời tự động cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
Back
Top