Addon 2x - [OzzModz] Conversation Edit Permission | VNT
  • Để tải về các tài nguyên, Add-ons ở đây, bạn cần phải Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
[OzzModz] Conversation Edit Permission

Addon 2x [OzzModz] Conversation Edit Permission 2.0.0

Bạn không có quyền tải về
Bạn phải Like để tải về tài nguyên
Phiên bản XF
  1. 2.2
Yêu cầu:
XenForo 2.2.0+

Mô tả:
Thêm quyền cho phép chỉnh sửa bất kỳ tùy chọn cuộc trò chuyện (tiêu đề, khóa/mở khóa cuộc trò chuyện, quyền truy cập để mời người khác)

1638709287209

Chúc các bạn thành công.
Tác giả
Admin 
Downloads
0
Lượt xem
384
Phát hành lần đầu
Cập nhật cuối
Bình chọn
0,00 star(s) 0 đánh giá

Thêm tài nguyên từ Admin

Back
Top