Tài nguyên của Admin | Diễn đàn công nghệ số

Tài nguyên của Admin

Resource icon Admin
Thông báo phát hiện adblock cho website
0,00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
[OzzModz] Attachment Constraints Permissions Admin
Thêm quyền bổ sung để ràng buộc tải lên tệp đính kèm
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
[tl] Thread owner (starter) permissions Admin
Quyền bổ sung cho chủ sở hữu (người bắt đầu) chủ đề trên Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
[cXF] Enhanced New Threads Widget Admin
Thêm Widget chủ đề mới nâng cao cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
5
Cập nhật
[OzzModz] Attachment Download Timer Admin
Đặt thời gian tải xuống tệp đính kèm/ tài nguyên cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
[Wutime] Google Adsense Autoads (Advanced) Admin
Thêm Google Adsense vào XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
[021] ChatGPT Framework Admin
Addon 2x [021] ChatGPT Framework 1.5.0
Thêm Framework ChatGPT cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
Ads Manager 2 by Siropu Admin
  • Featured
Addon 2x Ads Manager 2 by Siropu 2.4.16
Ads Manager 2 by Siropu - Trình quản lý quảng cáo chuyên nghiệp cho XenForo 2
5,00 star(s) 1 đánh giá
Downloads
5
Cập nhật
[8WR] XenPorta 2 (Portal) PRO - Custom Styles Admin
Tạo trang chủ đẹp cho Xenforo 2, phiên bản custom giao diện
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
3
Cập nhật
[Banxix] Bump Thread - Đẩy chủ đề lên cao Admin
Cập nhật chủ đề trong bài viết mới nhất mà không cần trả lời cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
5
Cập nhật
vBulletin v5 Connect | vBulletin Connect VNT Nulled Admin
The new version of vBulletin v5.6.4 Connect Nulled with many changes
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
vBulletin v5 Connect | vBulletin Admin
The new version of vBulletin v5.6.4 Connect with many changes
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Resource icon Admin
Addon 2x VNT-Post Thumbnail 2.0.2
Lấy ảnh thumbnail làm ảnh đại diện bài đăng đầu tiên
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
Resource icon Admin
Addon 2x [VNT] Message User 2.0.4 Patch 1
Thiết kế lại Posbit, Message user info theo bố cục mới
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
[VNT] Signature and Disable link user About Admin
Hiển thị chữ ký và vô hiệu liên kết trong trường Giới thiệu cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Resource icon Admin
Addon 2x VNT-Post Social 2.0.3
Thêm mạng xã hội bên cạnh bài đăng đầu tiên cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
Resource icon Admin
Tích hợp lưu trữ hình ảnh Chevereto vào Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
Resource icon Admin
Loại bỏ trả lời ở các chủ đề đã đóng (bị khóa) cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
3
Cập nhật
Resource icon Admin
Addon 2x [J] Auto Complete Location 1.3.3 Patch Level 9
Tự động hoàn chỉnh vị trí cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
3
Cập nhật
Resource icon Admin
Hỗ trợ tài nguyên tệp lớn XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
6
Cập nhật
Back
Top