ozzmodz | Diễn đàn công nghệ số

ozzmodz

 1. T

  Addon 2x [OzzModz] Start Conversation Allowed/Disallowed Groups 1.0.0

  Kiểm soát các nhóm người dùng được phép bắt đầu cuộc trò chuyện với bạn Tính năng: Tùy chọn quyền riêng tư để định cấu hình các nhóm người dùng được phép bắt đầu cuộc trò chuyện với người dùng (thành viên và quản trị viên có thể chỉnh sửa) Tùy chọn để buộc giới hạn nhóm bắt đầu cuộc trò chuyện...
 2. Admin

  Addon 2x [OzzModz] Conversation Edit Permission 2.0.0

  Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Mô tả: Thêm quyền cho phép chỉnh sửa bất kỳ tùy chọn cuộc trò chuyện (tiêu đề, khóa/mở khóa cuộc trò chuyện, quyền truy cập để mời người khác) Chúc các bạn thành công.
 3. T

  Addon 2x [OzzModz] Bulk User Create 2.0.0 Patch 1

  Cho phép tạo hàng loạt người dùng bằng cách sử dụng danh sách dữ liệu từ tên người dùng, email và mật khẩu hoặc được tạo ngẫu nhiên Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Thêm hàng loạt người dùng với tên người dùng hoặc danh sách email Mật khẩu cũng có thể được thêm hàng loạt dưới dạng danh sách...
 4. T

  Addon 2x [OzzModz] Staff Reply to locked Conversations 2.0.1

  Addon nhỏ sẽ cho phép admin và moderator trả lời các cuộc trò chuyện bị khóa. Có hai tùy chọn cho addon, một để cho phép admin và một cho phép mod. Chúc các bạn thành công!
 5. N

  Addon 2x Staff Reply to locked Conversations - Trả lời trò chuyện bị khóa 2.0.0

  Addon nhỏ sẽ cho phép admin và moderator trả lời các cuộc trò chuyện bị khóa. Có hai tùy chọn cho addon, một để cho phép admin và một cho phép mod.
 6. Admin

  Addon 2x [OzzModz] Highlight Sticky Threads - Nổi bật chủ đề ghim 2.0.1

  Addon nhỏ này sẽ cho phép bạn đặt màu nền khác cho các chủ đề ghim trên trang forum view. Nó được giải quyết bởi một style property. Ngoài ra, bạn có thể thêm CSS để làm nổi bật chủ đề ghim như VNT- Diễn đàn công nghệ.
Back
Top