Addon 2x - [cXF] Advanced Footer - Footer đẹp cho Xenforo 2 | VNT
 • Để tải về các tài nguyên, Add-ons ở đây, bạn cần phải Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
[cXF] Advanced Footer - Footer đẹp cho Xenforo 2

Addon 2x [cXF] Advanced Footer - Footer đẹp cho Xenforo 2 2.1.9

Bạn không có quyền tải về
Bạn phải Like để tải về tài nguyên
Phiên bản XF
 1. 2.0
 2. 2.1
Tính năng:
 • Footer cố định (ghim)
  • Cho phép chân trang cố định để chân trang sẽ luôn ở trên đầu và được hiển thị
  • Cố định chiều rộng cho chân trang để phù hợp với trình duyệt không chỉ chiều rộng diễn đàn
  • Vô hiệu hóa chân trang cố định trên thiết bị di động nếu bạn muốn
 • Biểu tượng chân trang
  • Thêm biểu tượng vào liên kết chân trang
  • Chọn bất kỳ font Awesome cho liên kết
  • Chỉ hiển thị các biểu tượng
  • Chỉ hiển thị các biểu tượng trên màn hình di động
  • Thay đổi màu sắc biểu tượng
  • Thay đổi màu biểu tượng khi di chuột
  • Thay đổi kích thước biểu tượng
 • Liên kết ở cuối trang
  • Thêm liên kết đăng nhập và/ hoặc đăng ký vào footer
  • Thêm tối đa ba liên kết tùy chỉnh
  • Xóa bất kỳ liên kết trong chân trang
 • Cột footer
  • Hiển thị tối đa ba cột ở chân trang có thể tùy chỉnh (thay đổi nền, nội dung, tiêu đề, màu sắc, đường viền, v.v.)
  • Thêm văn bản hoặc bất kỳ nội dung nào khác vào các cột ở chân trang
  • Vô hiệu hóa các cột ở chân trang trên thiết bị di động nếu bạn muốn
 • Widget Footer
  • 3 vị trí tiện ích chân trang (trên liên kết chân trang, bên dưới liên kết chân trang, trên dòng bản quyền)
  • Bật vị trí tiện ích chân trang trong thuộc tính giao diện và thêm bất kỳ tiện ích nào bạn muốn từ trang tiện ích
 • Biểu tượng mạng xã hội ở chân trang
  • Thêm bất kỳ biểu tượng mạng xã hội nào vào chân trang dưới dạng cột thứ 4 bổ sung ở bên phải hoặc bên dưới chúng (hiện có tối đa 6 biểu tượng)
  • Thay đổi biểu tượng
  • Thay đổi màu sắc biểu tượng
  • Thay đổi biểu tượng màu di chuột
Hình ảnh:

af_columns-png.159787

af_columns_social_right-png.159790

af_columns_social_bottom_customized-png.159789

af_widgets_example_with_columns-png.174387
Tác giả
thahtrung06 
Downloads
2
Lượt xem
987
Phát hành lần đầu
Cập nhật cuối
Bình chọn
0,00 star(s) 0 đánh giá

Thêm tài nguyên từ thahtrung06

Cập nhật mới nhất

 1. 2.1.9

  Thêm rel="noopener" vào các liên kết mở trong tab mới
 2. [cXF] Advanced Footer - Footer đẹp cho Xenforo 2 2.1.8

  Sửa lỗi cho footer cố định khi xác nhận ghim biểu mẫu được bật
 3. [cXF] Advanced Footer 2.1.7 - Footer đẹp cho Xenforo 2

  Sửa lỗi: Bản sửa lỗi tương thích với XenForo 2.1.8 Patch 2 cho tùy chọn chân trang cố định rộng...
Back
Top