Tài nguyên của thahtrung06 | Diễn đàn công nghệ số

Tài nguyên của thahtrung06

[OzzModz] Dropdown Tab Into Multi-Drop Down T
Thay đổi Tab Drop Down thành Multi-Drop Down cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
[SC] Count Robots T
Addon 2x [SC] Count Robots 2.0.0
Thêm số lượng robot vào thành viên trực tuyến
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
XenForo 2.2 Released Upgrade | Xenforo 2.2 Nulled T
  • Featured
XenForo 2.2.0 Released Upgrade
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
16
Cập nhật
Resource icon T
Addon 2x [VNT] ACP Custom 2.4
Tùy chỉnh trang quản trị ACP cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
3
Cập nhật
Resource icon T
Released 2x XenForo 2.3 Released Full | XenForo 2.3.0 Beta 1
Xenforo 2.3 đã chính thức phát hành, phiên bản 2.3.0 Beta 1
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
[DBTech] DragonByte Security T
  • Featured
DragonByte Security - Thêm bảo mật cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
Resource icon T
Addon 2x [TH] UI.X 2 Add-on 2.2.0 Patch Level 3
Addons bổ sung cho các giao diện của ThemeHouse
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
[AL] Core Package T
Addon 2x [AL] Core Package 1.7.0
Gói lõi cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
Brivium - Modern Statistics T
Cung cấp cho bạn một thống kê tuyệt vời trên diễn đàn
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
19
Cập nhật
[Xen-Soluce] Upgrade Coupons T
Addon 2x [Xen-Soluce] Upgrade Coupons 2.1.1 Fix 4
Thêm mã giảm giá để nâng cấp tài khoản cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
Resource icon T
Cho phép Moderator xem diễn đàn khi quản trị viên đóng cửa diễn đàn trong ACP
0,00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
[OzzModz] Post As Moderated T
Đăng bài viết dưới dạng Chờ phê duyệt hoặc Đã kiểm duyệt cho XF 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
[OzzModz] Verify Email Before Registration T
Addon 2x [OzzModz] Verify Email Before Registration 2.0.7 Patch Level 1
Xác minh địa chỉ email trước khi đăng ký cho XF 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
[BS] ChatGPT Autoresponder T
ChatGPT trả lời tự động cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
Proxy Check T
Addon 2x Proxy Check 1.1.0 Alpha
Vô hiệu hóa truy cập nếu sử dụng Proxy hoặc VPN
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
3
Cập nhật
[TH] Image Optimizer T
Addon 2x [TH] Image Optimizer 1.2.0 Patch Level 1
Trình tối ưu hóa hình ảnh cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
5
Cập nhật
[OzzModz] XFRM Resources Layout T
Bố cục tài nguyên XFRM cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
XenForo Resource Manager 2.2 Released T
Trình quản lý tài nguyên cho XenForo 2.2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
5
Cập nhật
[tl] Widget Threads Enhancement T
Cải tiến widget chủ đề cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
s9e Media Sites T
Addon 2x s9e Media Sites 2.7.16
Thêm BBcode các trang Media cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
Back
Top