[cxf] advanced footer | Diễn đàn công nghệ số

[cxf] advanced footer

  1. T

    Addon 2x [cXF] Advanced Footer - Footer đẹp cho Xenforo 2 2.1.9

    Tính năng: Footer cố định (ghim) Cho phép chân trang cố định để chân trang sẽ luôn ở trên đầu và được hiển thị Cố định chiều rộng cho chân trang để phù hợp với trình duyệt không chỉ chiều rộng diễn đàn Vô hiệu hóa chân trang cố định trên thiết bị di động nếu bạn muốn Biểu tượng chân trang...
Back
Top