Vô hiệu hóa tính năng trên toàn trang web sử dụng config.php
 • Bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ

  Cập nhật: 10:15 17/11/2022

  Hạ viện
  210 Dân chủ
  218 Cộng hòa
  7 chưa xác định
  218
  Thượng viện
  50 Dân chủ
  49 Cộng hòa
  1 chưa xác định
  50

Hướng dẫn Vô hiệu hóa tính năng trên toàn trang web sử dụng config.php

 • Chủ đề tạo bởi thahtrung06 
 • Ngày gửi
T
thahtrung06 
Trả lời: 4 Lượt xem: 1.192 Biểu cảm: 2
Một số hệ thống XenForo có thể vô hiệu hóa hoàn toàn từ tập tin config mà không cần phải đăng nhập vào Admin control panel. Thiết lập bất kỳ tùy chọn nào trong số các tùy chọn này thành false sẽ vô hiệu hóa chức năng tương ứng hoàn toàn.

Ghi chú
Nếu một hệ thống bị vô hiệu hóa thông qua tệp config.php, nó không thể được kích hoạt lại thông qua Admin control panel - chỉ một chỉnh sửa đối với tệp config sẽ khôi phục chức năng của hệ thống.

Logo xenforo

Các mô tả cho các cài đặt này mô tả những gì sẽ xảy ra nếu bạn đặt giá trị của chúng thành false.

enableMail​

Hoàn toàn vô hiệu hóa tất cả các tính năng gửi email trong XenForo. Sẽ không có email nào được gửi.
Mã:
$config['enableMail'] = false;

enableMailQueue​

Vô hiệu hóa hệ thống hàng đợi email. Bất kỳ email nào còn lại trong hàng đợi sẽ không được gửi và bất kỳ email mới nào đều được gửi ngay sau khi được tạo, thay vì được xếp hàng đợi để gửi hàng loạt.
Mã:
$config['enableMailQueue'] = false;

enableListeners​

Vô hiệu hóa tất cả code event listeners trong XenForo. Điều này chủ yếu sẽ tắt tất cả các chức năng bổ trợ và có thể hữu ích cho việc khôi phục quyền truy cập vào hệ thống và control panel của bạn nếu một add-on bị lỗi và làm hỏng khả năng của bạn.
Mã:
$config['enableListeners'] = false;

enableTemplateModificationCallbacks​

Vô hiệu hóa khả năng template modifications để thực hiện thao tác của chúng bằng cách sử dụng callback PHP. Tương tự như enableListeners, chuyển đổi này có thể được sử dụng để lấy lại quyền truy cập vào hệ thống được hiển thị không thể hoạt động bằng callback.
Mã:
$config['enableTemplateModificationCallbacks'] = false;

enableGzip​

Theo mặc định, XenForo sẽ nén output HTML và CSS cuối cùng của các trang mà nó tạo ra bằng cách sử dụng hệ thống nén gzip, sau đó được giải nén ẩn bằng trình duyệt của khách truy cập khi dữ liệu được nhận. Điều này có thể tăng tốc đáng kể thời gian tải trang, nhưng nếu bạn muốn tắt tính năng này và có HTML và CSS được gửi dưới dạng văn bản thuần không nén, hãy tắt cài đặt này.
Mã:
$config['enableGzip'] = false;

enableContentLength​

Thông thường, XenForo sẽ gửi Content-Length HTTP header. Trong một số cấu hình máy chủ, nội dung có thể được sửa đổi giữa XenForo gửi nó và nó được nhận bởi người dùng cuối. Trong trường hợp này, Content-Length header có thể không được cập nhật chính xác nên nó sẽ bị vô hiệu hóa.
Mã:
$config['enableContentLength'] = false;

enableTfa​

Vô hiệu hóa two-factor authentication (xác thực hai yếu tố) (2FA), hệ thống khiến người dùng cần phải đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu và một phần thông tin bổ sung, chẳng hạn như code từ điện thoại của họ. Hữu ích nếu bạn mất quyền truy cập vào admin control panel của mình hoặc nếu bạn muốn ngăn chặn bất kỳ người dùng nào sử dụng 2FA ở tất cả.
Mã:
$config['enableTfa'] = false;

enableLivePayments​

Với tính năng này bị vô hiệu hóa, sẽ không có khoản thanh toán nào được xử lý. Các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán sẽ không được liên lạc và sẽ không có giao dịch nào được thực hiện. Hữu ích khi chạy một trang thử nghiệm với một bản sao của một cơ sở dữ liệu trực tiếp.
Mã:
$config['enableLivePayments'] = false;

enableClickjackingProtection​

Thông thường, XenForo gửi X-Frame-Options HTTP header với một giá trị SAMEORIGIN như một phương tiện để ngăn chặn nhấp chuột từ các tập lệnh độc hại.

Khi được bật, tùy chọn này ngăn chặn các cuộc tấn công nhấp chuột bằng cách đặt diễn đàn của bạn vào iframe và lừa người dùng nhấp vào nội dung nào đó. Tuy nhiên, điều này cũng có thể vô hiệu hóa việc sử dụng hợp lệ các iframe nhúng. Chỉ tắt tính năng này nếu bạn hiểu ý nghĩa.
Mã:
$config['enableClickjackingProtection'] = false;

enableReverseTabnabbingProtection​

Khi được bật, tùy chọn này ngăn chặn các cuộc tấn công lừa đảo dựa trên tabnabbing được kích hoạt khi người dùng của bạn nhấp vào liên kết đến các trang web bên ngoài. Tuy nhiên, việc bảo vệ này có thể ảnh hưởng đến các dịch vụ bên ngoài dựa vào việc thay đổi cách các nhấp chuột liên kết được xử lý (chẳng hạn như bao gồm các liên kết affiliate). Chỉ tắt tính năng này nếu bạn hiểu ý nghĩa.
Mã:
$config['enableReverseTabnabbingProtection'] = false;
 
Từ khóa
addons config.php vô hiệu hóa xenforo
4 Bình luận
B

batboy_boy

Gà con
em chỏi ngaoif 1 tí chứ"Bạn có thể tải về 10 resources" có thể thêm kiểu gì ạ?
 
Back
Top