addons | Diễn đàn công nghệ số

addons

  1. T

    Hướng dẫn Vô hiệu hóa tính năng trên toàn trang web sử dụng config.php

    Một số hệ thống XenForo có thể vô hiệu hóa hoàn toàn từ tập tin config mà không cần phải đăng nhập vào Admin control panel. Thiết lập bất kỳ tùy chọn nào trong số các tùy chọn này thành false sẽ vô hiệu hóa chức năng tương ứng hoàn toàn. Các mô tả cho các cài đặt này mô tả những gì sẽ xảy ra...
Back
Top