Những phím tắt cần biết khi dùng máy tính
 • Bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ

  Cập nhật: 10:15 17/11/2022

  Hạ viện
  210 Dân chủ
  218 Cộng hòa
  7 chưa xác định
  218
  Thượng viện
  50 Dân chủ
  49 Cộng hòa
  1 chưa xác định
  50

Chia sẻ Những phím tắt cần biết khi dùng máy tính

 • Chủ đề tạo bởi ngoclinh 
 • Ngày gửi
N
ngoclinh 
Trả lời: 1
Dưới đây là những phím tắt mà bạn cần biết khi dùng máy tính

Phim tat
Mã:
CTRL+A. . . . . . . . . . . . . . . . . . Chọn tất cả
CTRL+C. . . . . . . . . . . . . . . . . . Bản sao
CTRL+X. . . . . . . . . . . . . . . . . . Cắt
CTRL+V. . . . . . . . . . . . . . . . . . Dán
CTRL+Z. . . . . . . . . . . . . . . . . . Hoàn tác
CTRL+B. . . . . . . . . . . . . . . . . . Đậm đà
CTRL+U. . . . . . . . . . . . . . . . . . Dấu chân
CTRL+I . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiếng Ý
F1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cứu với ạ
F2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đổi tên đối tượng đã chọn
F3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tìm tất cả các tập tin
F4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mở thả xuống danh sách tập tin trong hộp thoại
F5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Làm mới cửa sổ hiện tại
F6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Các ca tập trung trong Windows Explorer
F10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kích hoạt các tùy chọn thanh thực đơn
ALT+TAB . . . . . . . . . . . . . . . . Chu kỳ giữa các ứng dụng mở
ALT+F4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thoát chương trình, đóng cửa sổ hiện tại
ALT+F6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chuyển đổi giữa các cửa sổ chương trình hiện tại
ALT+ENTER. . . . . . . . . . . . . . Hộp thoại mở thuộc tính
ALT+KHÔNG GIAN . . . . . . . . . . . . . . Thực đơn hệ thống cho cửa sổ hiện tại
ALT+¢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . mở danh sách thả xuống trong hộp thoại
KHÔNG GIAN SAU . . . . . . . . . . . . . . Chuyển sang thư mục phụ huynh
CTRL+ESC . . . . . . . . . . . . . . Mở menu Bắt đầu
CTRL+ALT+DEL . . . . . . . . . . Mở quản lý nhiệm vụ, khởi động lại máy tính
CTRL+TAB . . . . . . . . . . . . . . Di chuyển qua các tab tài sản
CTRL+SHIFT+DRAG . . . . . . . . Tạo lối tắt (cũng nhấp vào phải, kéo)
CTRL+DRAG . . . . . . . . . . . . . . Sao chép tập tin
ESC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hủy chức năng cuối cùng
CHUYỂN . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nhấn/giữ SHIFT, chèn CD-ROM để bỏ qua tự động phát
CA+KÉO . . . . . . . . . . . . Di chuyển tập tin
CA+F10. . . . . . . . . . . . . . . . Mở menu ngữ cảnh (giống như click phải)
CA+XÓA . . . . . . . . . . . . Xóa toàn bộ giấy lau (bỏ qua thùng tái chế)
ALT+ chữ dưới . . . . Mở thực đơn tương ứng
Phím tắt máy tính
Thích trang này {PARKASH NEUPANE(Facebook)}
Kiểm soát con trỏ tài liệu
NHÀ . . . . . . . . . . . . . . đến đầu đường hoặc xa bên trái của trường hoặc màn hình
KẾT THÚC . . . . . . . . . . . . . . . . đến cuối đường, hoặc xa bên phải của trường hoặc màn hình
CTRL+NHÀ . . . . . . . . lên đỉnh luôn
CTRL+KẾT THÚC . . . . . . . . . . đến đáy lòng
TRANG LÊN . . . . . . . . . . . . di chuyển tài liệu hoặc hộp thoại lên một trang
TRANG XUỐNG . . . . . . . . di chuyển tài liệu hoặc hộp thoại xuống một trang
CHÌA KHÓA ARROW . . . . . . . . di chuyển sự tập trung trong các tài liệu, hộp thoại, v.v.
CTRL+ > . . . . . . . . . . . . từ tiếp theo
CTRL+SHIFT+ > . . . . . . chọn từ
Điều khiển cây Windows Explorer
Bàn phím số * . . . . Mở rộng tất cả trong lựa chọn hiện tại
Bàn phím số + . . . . Mở rộng lựa chọn hiện tại
Bàn phím số – . . . . Sụp đổ lựa chọn hiện tại
¦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mở rộng lựa chọn hiện tại hoặc đến với con đầu lòng
‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thu gọn lựa chọn hiện tại hoặc đến với phụ huynh
Các nhân vật đặc biệt
' Mở đầu câu nói đơn. . . . alt 0145
’ Chốt đơn báo giá . . . . Alt 0146
“ Mở đầu trích dẫn kép . . . . alt 0147
"Chốt lại trích dẫn kép. . . . alt 0148
- Trong tích tắc. . . . . . . . . . . . . . . . tất cả 0150
— Đang chớp nhoáng . . . . . . . . . . . . . . 0151 cũ
... ... Ellipsis. . . . . . . . . . . . . . . . Alt 0133
• Đạn . . . . . . . . . . . . . . . . alt 0149
• ®️ Dấu Đăng Ký . . . . . . . . Alt 0174
• ©️ Bản quyền . . . . . . . . . . . . . . alt 0169
• TM️ Nhãn hiệu . . . . . . . . . . . . Alt 0153
• ° Biểu tượng bằng cấp. . . . . . . . . . Alt 0176
• ¢ Dấu hiệu xu . . . . . . . . . . . . . . Alt 0162
• 1⁄4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alt 0188
• 1⁄2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alt 0189
• 3⁄4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alt 0190
• Phím tắt PC
• Tạo nên những hình ảnh độc đáo trong một thế giới đồng phục! Tạo ra những hình ảnh độc đáo trong một thế giới đồng phục!
• là . . . . . . . . . . . . . . . . tất cả 0233
• Vâng . . . . . . . . . . . . . . . . 0201 cũ
• . . . . . . . . . . . . . . . . tất cả 0241
• ÷ . . . . . . . . . . . . . . . . Alt 0247
• Tùy chọn thực đơn tập tin trong chương trình hiện tại
• Các tùy chọn chỉnh sửa Alt + E trong chương trình hiện tại
• F1 Universal help (cho tất cả các chương trình)
• Ctrl + A Chọn tất cả văn bản
• Ctrl + X Cut hàng tuyển chọn
• Shift + Del Cut hàng tuyển chọn
• Ctrl + C Copy mục được chọn
• Ctrl + Ins Copy mục được chọn
• Dán Ctrl + V
• Ca + Dán Ins
• Home Go đến đầu dòng hiện tại
• Ctrl + Home Go đến đầu tài liệu
• Kết thúc Đi đến cuối dòng hiện tại
• Ctrl + End Go đến cuối tài liệu
• Ca + Home Highlight từ vị trí hiện tại đến đầu vạch
• Shift + End Highlight từ vị trí hiện tại đến cuối tuyến
• Ctrl + f Di chuyển một từ sang bên trái một lúc
• Ctrl + g Di chuyển một từ sang phải mỗi lúc
• MICROSOFT®️ WINDOWS® PHÍM NGẮN
• Alt + Tab Chuyển đổi giữa các ứng dụng mở
• Alt +
• Ca + Tab
• Chuyển ngược giữa mở
• các ứng dụng
• Alt + In
• Màn hình
• Tạo ảnh chụp màn hình cho chương trình hiện tại
• Quản lý nhiệm vụ Ctrl + Alt + Del Reboot/Windows®️
• Thực đơn khởi động Ctrl + Esc Bring up
• Alt + Esc Chuyển đổi giữa các ứng dụng trên thanh taskbar
• F2 Rename biểu tượng được chọn
• F3 Bắt đầu tìm từ máy tính
• F4 Mở lựa chọn ổ đĩa khi duyệt
• Nội dung làm mới F5
• Alt + F4 Đóng chương trình mở hiện tại
• Ctrl + F4 Đóng cửa sổ trong chương trình
• Ctrl + Cộng
• Chìa khóa
• Tự động điều chỉnh độ rộng của tất cả các cột
• trong Windows Explorer
• Alt + Vào cửa sổ thuộc tính mở của biểu tượng đã chọn
• hoặc chương trình
• Shift + F10 Mô phỏng click phải vào mục đã chọn
• Ca + Xóa chương trình/hồ sơ vĩnh viễn
• Giữ Ca
• Trong quá trình khởi động
• Khởi động chế độ an toàn hoặc tập tin hệ thống tránh
• Giữ Ca
• Trong quá trình khởi động
• Khi đưa vào đĩa CD âm thanh, sẽ ngăn chặn
• CD Player từ việc chơi
• ĐƯỜNG TẮT WINKEY
• WINKEY + D Đưa máy tính lên đỉnh các cửa sổ khác
• WINKEY + M Thu nhỏ tất cả các cửa sổ
• WINKEY +
• CA + M
• Hoàn tác tối giản được thực hiện bởi WINKEY + M
• và WINKEY + D
• WINKEY + E Mở Microsoft Explorer
• WINKEY + Tab Cycle thông qua các chương trình mở trên thanh taskbar
• WINKEY + F Hiển thị tính năng Tìm kiếm/Tìm kiếm Windows®️
• WINKEY +
• CTRL + F
• Hiển thị cửa sổ tìm kiếm máy tính
• WINKEY + F1 Hiển thị Microsoft®️ Windows®️ giúp đỡ
• WINKEY + R Mở cửa sổ chạy
• WINKEY +
• Tạm dừng /Nghỉ
• Mở cửa sổ thuộc tính hệ thống
• Quản lý tiện ích WINKEY + U Open
• WINKEY + Khóa máy tính (Windows XP®️ & sau đó)
• OUTLOOK®️ PHÍM NGẮN
• Alt + S Gửi email
• Ctrl + C Sao chép văn bản đã chọn
• Ctrl + X Cắt văn bản được chọn
• Hộp thoại in Ctrl + P Mở
• Ctrl + K Đầy đủ tên/email được đánh trong thanh địa chỉ
• Ctrl + B B Bold lựa chọn nổi bật
• Ctrl + I Italicize lựa chọn nổi bật
• Ctrl + U Underline lựa chọn nổi bật
• Ctrl + R Trả lời email
• Ctrl + F Chuyển tiếp một email
• Ctrl + N Tạo một email mới
• Ctrl + Shift + A Tạo một cuộc hẹn mới cho lịch của bạn
• Ctrl + Shift + O Mở hộp
• Ctrl + Shift + Tôi mở hộp thư đến
• Ctrl + Shift + K Thêm nhiệm vụ mới
• Ctrl + Shift + C Tạo một liên hệ mới
• Ctrl + Shift + J Tạo một mục nhật ký mới
• CHÌA KHÓA NGẮN WORD®️
• Ctrl + A Chọn tất cả nội dung của trang
• Ctrl + B B Bold lựa chọn nổi bật
• Ctrl + C Sao chép văn bản đã chọn
• Ctrl + X Cắt văn bản được chọn
• Ctrl + N Mở tài liệu mới/trống
• Tùy chọn Ctrl + O Mở
• Ctrl + P Mở cửa sổ in
• Ctrl + F Mở hộp tìm kiếm
• Ctrl + I Italicize lựa chọn nổi bật
• Ctrl + K Chèn liên kết
• Ctrl + U Underline lựa chọn nổi bật
• Dán Ctrl + V
• Ctrl + Y Redo hành động cuối cùng được thực hiện
• Ctrl + Z Hoàn tác hành động cuối cùng
• Ctrl + G Tìm và thay thế tùy chọn
• Ctrl + H Tìm và thay thế tùy chọn
• Ctrl + J J Justify chỉnh đoạn văn
• Ctrl + L Align được chọn văn bản hoặc dòng bên trái
• Ctrl + Q Align đoạn được chọn bên trái
• Ctrl + E Align được chọn
 
Chủ đề liên quan
Từ khóa
những phím tắt cần biết phím tắt
1 Bình luận

Thống kê trực tuyến

Thành viên trực tuyến
0
Khách ghé thăm
4
Robot trực tuyến
44
Tổng số truy cập
48

Thống kê tập tin đính kèm

Tệp tin đính kèm
1.802
Số lượt tải về tập tin
763.786
Không gian đĩa sử dụng
601,3 MB

Thanh toán nhanhTop