Addon 2x - [XTR] Verified Users - Thêm huy hiệu đã xác minh | VNT
  • Để tải về các tài nguyên, Add-ons ở đây, bạn cần phải Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Resource icon

Addon 2x [XTR] Verified Users - Thêm huy hiệu đã xác minh 1.0.2

Bạn không có quyền tải về
Bạn phải Like để tải về tài nguyên
Bổ trợ thêm huy hiệu cho người dùng được xác minh cho người dùng đã đăng ký.

Bổ trợ thêm huy hiệu cho nhóm người dùng được xác minh, khi bạn chọn nhóm thì tất cả người dùng trong nhóm đó đều nhận được huy hiệu đã được xác minh.

Hiển thị danh sách người dùng đã chuyển đến trạng thái người dùng được xác minh trên trang Thành viên.

Hình ảnh:

1588294309575

1588294325379

1588294336079

1588294364232

Chúc bạn thành công!
Tác giả
Admin 
Downloads
3
Lượt xem
963
Phát hành lần đầu
Cập nhật cuối
Bình chọn
0,00 star(s) 0 đánh giá

Thêm tài nguyên từ Admin

Back
Top