huy hiệu xác minh | Diễn đàn công nghệ số

huy hiệu xác minh

  1. Admin

    Addon 2x [XP] Verification Badge 2.1.5

    Sử dụng tiện ích bổ sung này, bạn có thể chỉnh sửa bất kỳ người dùng nào từ ACP và chỉ cần sử dụng hộp kiểm đánh dấu người dùng là Đã xác minh. Bạn cũng có thể cho phép người dùng yêu cầu huy hiệu xác minh và quản lý các yêu cầu của họ. Người dùng được xác nhận sẽ có một huy hiệu bên cạnh tên...
  2. Admin

    Addon 2x [XTR] Verified Users - Thêm huy hiệu đã xác minh 1.0.2

    Bổ trợ thêm huy hiệu cho người dùng được xác minh cho người dùng đã đăng ký. Bổ trợ thêm huy hiệu cho nhóm người dùng được xác minh, khi bạn chọn nhóm thì tất cả người dùng trong nhóm đó đều nhận được huy hiệu đã được xác minh. Hiển thị danh sách người dùng đã chuyển đến trạng thái người dùng...
Back
Top