verified users | Diễn đàn công nghệ số

verified users

  1. Admin

    Addon 2x [XTR] Verified Users - Thêm huy hiệu đã xác minh 1.0.2

    Bổ trợ thêm huy hiệu cho người dùng được xác minh cho người dùng đã đăng ký. Bổ trợ thêm huy hiệu cho nhóm người dùng được xác minh, khi bạn chọn nhóm thì tất cả người dùng trong nhóm đó đều nhận được huy hiệu đã được xác minh. Hiển thị danh sách người dùng đã chuyển đến trạng thái người dùng...
Back
Top