Addon 2x - [XP] Verification Badge | VNT
 • Để tải về các tài nguyên, Add-ons ở đây, bạn cần phải Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
[XP] Verification Badge

Addon 2x [XP] Verification Badge 2.1.5

Bạn không có quyền tải về
Bạn phải Like để tải về tài nguyên
Phiên bản XF
 1. 2.1
Sử dụng tiện ích bổ sung này, bạn có thể chỉnh sửa bất kỳ người dùng nào từ ACP và chỉ cần sử dụng hộp kiểm đánh dấu người dùng là Đã xác minh.

Bạn cũng có thể cho phép người dùng yêu cầu huy hiệu xác minh và quản lý các yêu cầu của họ.

Người dùng được xác nhận sẽ có một huy hiệu bên cạnh tên tài khoản (trái hoặc phải, dựa trên sự lựa chọn của bạn trong tùy chọn của add-ons) ở tất cả mọi nơi trên trang web (ngay cả trong các trang bên thứ 3 add-ons')

Tùy chọn
 • Vị trí của Huy hiệu (trái HOẶC phải)
 • Kích thước tệp đính kèm mục tối đa (KB)
 • Tệp đính kèm tối đa cho mỗi yêu cầu
 • Phần mở rộng tệp đính kèm yêu cầu được phép
 • Yêu cầu trên mỗi trang
Mẫu giao diện
 • Huy hiệu
Tiêu chí Người dùng
 • Người dùng có huy hiệu xác minh
 • Người dùng không có huy hiệu xác minh
 • Người dùng đã yêu cầu huy hiệu xác minh ít nhất x lần
 • Người dùng đã yêu cầu huy hiệu xác minh không quá x lần
Quyền
 • Quản lý các yêu cầu huy hiệu xác minh
 • Yêu cầu huy hiệu xác minh
 • Yêu cầu huy hiệu xác minh tối đa cho mỗi người dùng
 • Tải lên tệp đính kèm cho Yêu cầu huy hiệu xác minh
 • Xem Yêu cầu huy hiệu xác minh của riêng bạn
 • Chỉnh sửa yêu cầu riêng
Yêu cầu hệ thống huy hiệu xác minh
 • Người dùng sẽ thấy một tùy chọn để yêu cầu huy hiệu xác minh, trong hồ sơ của họ
 • Mỗi người dùng có thể yêu cầu huy hiệu xác minh x lần (quyền nhóm người dùng)
 • Người dùng có thể viết nhận xét và đính kèm tệp trong khi yêu cầu huy hiệu xác minh
 • Người kiểm duyệt có thể từ chối, chấp nhận hoặc đóng các yêu cầu (phê duyệt một yêu cầu sẽ tự động đóng tất cả các yêu cầu khác của người dùng đó nếu người dùng được phép gửi nhiều hơn 1 yêu cầu)
 • Yêu cầu được chấp nhận sẽ đánh dấu người dùng là đã xác minh và người dùng sẽ tự động nhận được huy hiệu xác minh
 • Yêu cầu bị từ chối sẽ mất huy hiệu xác minh (trong trường hợp người kiểm duyệt khác cấp huy hiệu theo cách thủ công cho họ trong khi bạn đang kiểm tra yêu cầu của họ)
 • Quyền của nhóm người dùng được thêm vào để kiểm soát hoàn toàn tính năng này (quyền yêu cầu, số lượng yêu cầu, đính kèm tệp để yêu cầu, chỉnh sửa yêu cầu và quản lý yêu cầu)
 • Khả năng kiểm soát số lần mỗi người dùng có thể yêu cầu huy hiệu
 • 2 Tiêu chí Người dùng (Người dùng yêu cầu ít nhất x lần, người dùng yêu cầu không quá x lần)
 • Cảnh báo của người dùng về thay đổi trạng thái yêu cầu
 • Thông tin / chi tiết tài khoản của người dùng trong trang yêu cầu ("Số lượng yêu cầu huy hiệu xác minh" cũng sẽ hiển thị tất cả các yêu cầu của người dùng)
Hình ảnh

1608443099464 1608443116499 1608443136295 1608443150089 1608443168593 1608443203845
Tác giả
Admin 
Downloads
3
Lượt xem
757
Phát hành lần đầu
Cập nhật cuối
Bình chọn
5,00 star(s) 1 đánh giá

Thêm tài nguyên từ Admin

Đánh giá mới nhất

 • Người dùng ẩn danh
 • 5,00 star(s)
 • Version: 2.1.5
Một tiện ích tuyệt với, giúp duyệt huy hiệu xác minh chuyên nghiệp.
Back
Top