[xp] verification badge | Diễn đàn công nghệ số

[xp] verification badge

  1. Admin

    Addon 2x [XP] Verification Badge 2.1.5

    Sử dụng tiện ích bổ sung này, bạn có thể chỉnh sửa bất kỳ người dùng nào từ ACP và chỉ cần sử dụng hộp kiểm đánh dấu người dùng là Đã xác minh. Bạn cũng có thể cho phép người dùng yêu cầu huy hiệu xác minh và quản lý các yêu cầu của họ. Người dùng được xác nhận sẽ có một huy hiệu bên cạnh tên...
Back
Top