Addon 2x - XFRM limits - Giới hạn download cho Tài nguyên | VNT
  • Để tải về các tài nguyên, Add-ons ở đây, bạn cần phải Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
XFRM limits - Giới hạn download cho Tài nguyên

Addon 2x XFRM limits - Giới hạn download cho Tài nguyên 1.2.2

Bạn không có quyền tải về
Bạn phải Like để tải về tài nguyên
Addon này cho phép bạn đặt giới hạn cho trình quản lý tài nguyên với sự phần quyền riêng cho từng nhóm người dùng.

Những tính năng với addon này:
  • Gới hạn số lượng tài nguyên có thể tải xuống hàng ngày
  • Bỏ qua giới hạn tải xuống tài nguyên
  • Buộc người dùng nâng cấp tài khoản để tải xuống tài nguyên
  • Hiển thị cho người dùng biết số lượng tài nguyền còn lại có thể tải xuống.
Xenbros xfrm limits Xenbros xfrm limits 1 Xenbros xfrm limits 2 Xenbros xfrm limits 3 Xenbros xfrm limits 4
Tác giả
Admin 
Downloads
3
Lượt xem
669
Phát hành lần đầu
Cập nhật cuối
Bình chọn
0,00 star(s) 0 đánh giá

Thêm tài nguyên từ Admin

Cập nhật mới nhất

  1. XFRM limits - Giới hạn download cho Tài nguyên 1.2.2

    Thêm & sửa lỗi: Thêm quyền cho chuyên mục tài nguyên Fixed: Hiển thị nội tuyến, lỗi này đã xuất...
Back
Top