xenbros | Diễn đàn công nghệ số

xenbros

  1. Admin

    Addon 2x XFRM limits - Giới hạn download cho Tài nguyên 1.2.2

    Addon này cho phép bạn đặt giới hạn cho trình quản lý tài nguyên với sự phần quyền riêng cho từng nhóm người dùng. Những tính năng với addon này: Gới hạn số lượng tài nguyên có thể tải xuống hàng ngày Bỏ qua giới hạn tải xuống tài nguyên Buộc người dùng nâng cấp tài khoản để tải xuống tài...
  2. Admin

    Addon 2x [Xenbros] Attachment Pro 1.0.0

    Với Add-ons này, sẽ cung cấp thêm tính năng cho tệp đính kèm, người dùng phải Like hoặc Like và trả lời để tải xuống tệp đính kèm.
Back
Top