xfrm limits 1.2.1 | Diễn đàn công nghệ số

xfrm limits 1.2.1

  1. Admin

    Addon 2x XFRM limits - Giới hạn download cho Tài nguyên 1.2.2

    Addon này cho phép bạn đặt giới hạn cho trình quản lý tài nguyên với sự phần quyền riêng cho từng nhóm người dùng. Những tính năng với addon này: Gới hạn số lượng tài nguyên có thể tải xuống hàng ngày Bỏ qua giới hạn tải xuống tài nguyên Buộc người dùng nâng cấp tài khoản để tải xuống tài...
Back
Top