Addon 2x - [XD] Featured Threads Slider - Chủ đề nổi bật | VNT
  • Để tải về các tài nguyên, Add-ons ở đây, bạn cần phải Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Resource icon

Addon 2x [XD] Featured Threads Slider - Chủ đề nổi bật 1.1.1

Bạn không có quyền tải về
Bạn phải Like để tải về tài nguyên
Với addons này, bạn có thể tạo một slide bao gồm các chủ đề nổi bật cho Xenforo 2 hay thêm một slidebar các chủ đề nổi bật. Những chủ đề nổi bật này sẽ do bạn tự lựa chọn để làm nổi bật lên.

Có gì mới
  • Bổ trợ đã được cập nhật với sự hỗ trợ cho XF2.1 +
  • Đã thêm tùy chọn thanh trượt mới. (Hiệu ứng mờ dần)
  • Thêm nút tùy chọn.
Vị trí hiển thị
  • Danh sách diễn đàn: Trên Breadcrumb
  • Danh sách diễn đàn: Dưới Breadcrumb
  • Danh sách diễn đàn: Các nút trên
  • Danh sách diễn đàn: Các nút bên dưới
  • Danh sách diễn đàn: Thanh bên
  • Tùy chỉnh: Khóa widget
Hình ảnh demo:

Feature 1


Feature 2
Tác giả
Admin 
Downloads
5
Lượt xem
637
Phát hành lần đầu
Cập nhật cuối
Bình chọn
0,00 star(s) 0 đánh giá

Thêm tài nguyên từ Admin

Back
Top