chủ đề nổi bật | Diễn đàn công nghệ số

chủ đề nổi bật

  1. Admin

    Addon 2x [XD] Featured Threads Slider - Chủ đề nổi bật

    Admin gửi tài nguyên mới: [XD] Featured Threads Slider - Chủ đề nổi bật - Giúp bạn tạo một slide bao gồm các chủ đề nổi bật cho Xenforo 2 Đọc thêm về tài nguyên này...
  2. Admin

    Addon 2x [XD] Featured Threads Slider - Chủ đề nổi bật 1.1.1

    Với addons này, bạn có thể tạo một slide bao gồm các chủ đề nổi bật cho Xenforo 2 hay thêm một slidebar các chủ đề nổi bật. Những chủ đề nổi bật này sẽ do bạn tự lựa chọn để làm nổi bật lên. Có gì mới Bổ trợ đã được cập nhật với sự hỗ trợ cho XF2.1 + Đã thêm tùy chọn thanh trượt mới. (Hiệu ứng...
Back
Top