Free | VNT
  • Để tải về các tài nguyên, Add-ons ở đây, bạn cần phải Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.

Free

Chia sẻ các Add-ons Xenforo bình thường, tất cả các thành viên đều có thể tải về

Thanh toán nhanhTài nguyên hàng đầu

[TH] Image Optimizer T
Addon 2x [TH] Image Optimizer 1.2.0 Patch Level 1
Trình tối ưu hóa hình ảnh cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
4
Cập nhật
[OzzModz] XFRM Resources Layout T
Bố cục tài nguyên XFRM cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
[Banxix] Bump Thread - Đẩy chủ đề lên cao Admin
Cập nhật chủ đề trong bài viết mới nhất mà không cần trả lời cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
4
Cập nhật
XenForo Resource Manager 2.2 Released T
Trình quản lý tài nguyên cho XenForo 2.2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
5
Cập nhật
s9e Media Sites T
Thêm BBcode các trang Media cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
AndyB Edit conversation title T
Chỉnh sửa tiêu đề cuộc trò chuyện cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
[MMO] Core Library N
Thư viện lõi cho XenForo 2.2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
3
Cập nhật
Resource icon Admin
Addon 2x [J] Auto Complete Location 1.3.3 Patch Level 9
Tự động hoàn chỉnh vị trí cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
Resource icon Admin
Hỗ trợ tài nguyên tệp lớn XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
3
Cập nhật
AndyB Similar threads N
Hiển thị danh sách các chủ đề tương tự khi người dùng đang tạo hoặc xem một chủ đề
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
22
Cập nhật
LiteSpeed Cache for XF2 T
LiteSpeed Cache cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
[OzzModz] Bulk User Create T
Tạo người dùng hàng loạt cho XenForo 2.2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
[OzzModz] Start Conversation Allowed/Disallowed Groups T
Cho phép/không cho phép nhóm bắt đầu cuộc trò chuyện XenForo 2.2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
[OzzModz] Conversation Edit Permission Admin
Quyền chỉnh sửa cuộc trò chuyện XenForo 2.2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Watermark System (STWM2) Admin
Hệ thống watermark cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
Disable email and password edit Admin
Tắt chỉnh sửa Email và Mật khẩu cho XenForo 2.2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
BBCode parser Admin
Phân tích cú pháp BBCode cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
[BR] Support Ticket System T
Hệ thống vé hỗ trợ cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
[AddonFlare] (AJAX) Advanced Forum Stats T
Thống kê diễn đàn nâng cao (AJAX) cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Approval queue - mass select T
Hàng đợi phê duyệt (Chọn hàng loạt) cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Top