Auto Complete Location | VNT
  • Để tải về các tài nguyên, Add-ons ở đây, bạn cần phải Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Auto Complete Location

Auto Complete Location 6.0

Bạn không có quyền tải về
Bạn phải Like để tải về tài nguyên
Yêu cầu bổ sung
Tương thích với XF 1.5
Đây là một addon đơn giản tự động hoàn thành trường vị trí trong khi đăng ký và tại các trang khác thông qua jquery. Xem các mẫu được sửa đổi để biết thêm thông tin:

Các mẫu được sửa đổi:
account_personal_details
Member_edit
register_facebook
register_form
register_google
register_twitter

Đã thử nghiệm trên Kiểu XenForo mặc định và Một số chủ đề pixelexit

Hình ảnh:

Location 1


Location 2


Location 3
Tác giả
thahtrung06 
Downloads
0
Lượt xem
816
Phát hành lần đầu
Cập nhật cuối
Bình chọn
0,00 star(s) 0 đánh giá

Thêm tài nguyên từ thahtrung06

Back
Top