auto complete location | Diễn đàn công nghệ số

auto complete location

  1. Admin

    Addon 2x [J] Auto Complete Location 1.3.3 Patch Level 9

    Một addon đơn giản tự động hoàn thành trường vị trí trong khi đăng ký và tại các trang khác. Chúc các bạn thành công.
  2. T

    Auto Complete Location 6.0

    Đây là một addon đơn giản tự động hoàn thành trường vị trí trong khi đăng ký và tại các trang khác thông qua jquery. Xem các mẫu được sửa đổi để biết thêm thông tin: Các mẫu được sửa đổi: account_personal_details Member_edit register_facebook register_form register_google register_twitter Đã...
Back
Top