Addon 2x - AndyB Country registration check | VNT
  • Để tải về các tài nguyên, Add-ons ở đây, bạn cần phải Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
AndyB Country registration check

Addon 2x AndyB Country registration check 1.5

Bạn không có quyền tải về
Bạn phải Like để tải về tài nguyên
Phiên bản XF
  1. 2.1
  2. 2.2
Chặn đăng ký đến các quốc gia được chỉ định.

1628234760351


1628234783050


1628234799133
Tính năng:
  • Sử dụng ipstack.com để biết vị trí quốc gia chính xác.
  • Sử dụng bảng nội bộ cho các vị trí IP gần đây.
  • Tất cả phrase đều bắt đầu bằng countryregistrationcheck_ để bạn tiện theo dõi.
Thành lập:
  1. Điều hướng đến https://ipstack.com/signup/free và đăng ký gói miễn phí của họ.
  2. Nhập khóa truy cập vào trang tùy chọn.
  3. Nhập mã quốc gia vào trang tùy chọn.
Xem trang kiểm tra đăng ký quốc gia:

Bạn xem danh sách các quốc gia bị chặn, thêm 'countryregistrationcheck' vào URL diễn đàn của bạn. Phải là quản trị viên để xem trang này.

Thay đổi cơ sở dữ liệu:

Một bảng có tên andy_country_registration_check được tạo trong cơ sở dữ liệu của bạn.

Chúc các bạn thành công.
Tác giả
Admin 
Downloads
0
Lượt xem
426
Phát hành lần đầu
Cập nhật cuối
Bình chọn
0,00 star(s) 0 đánh giá

Thêm tài nguyên từ Admin

Back
Top