andyb | Diễn đàn công nghệ số

andyb

 1. Admin

  Addon 2x AndyB Country registration check 1.5

  Chặn đăng ký đến các quốc gia được chỉ định. Tính năng: Sử dụng ipstack.com để biết vị trí quốc gia chính xác. Sử dụng bảng nội bộ cho các vị trí IP gần đây. Tất cả phrase đều bắt đầu bằng countryregistrationcheck_ để bạn tiện theo dõi. Thành lập: Điều hướng đến...
 2. T

  Addon 2x AndyB Auto delete email confirm 1.2 Patch 1

  Tự động xóa các đăng ký mà không xác nhận địa chỉ email. Tính năng: Người dùng phải có 0 bài viết. Bỏ qua staff. Chúc các bạn thành công.
 3. Admin

  Addon 2x AndyB Staff activity 1.9 Patch 1

  Hiển thị hoạt động của nhóm người dùng Administrative và Moderating. Add-on này cho phép chủ sở hữu trang web nhanh chóng xem các nhân viên của họ hoạt động như thế nào. Tính năng: Tất cả các phrase bắt đầu với staffactivity_ để thuận tiện cho bạn. User group permissions: Điều này xác...
 4. Admin

  Addon 2x AndyB Admin notes 1.6

  Nâng cấp cao cấp Tiện ích bổ sung cho XF2 này được bán với giá 35$, hôm nay VNT (vnthongtin.com) sẽ chia sẻ miễn phí addons này. Mô tả: Thêm một vùng ghi chú trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên (AdminCP hay ACP). Cách sử dụng: Nhấp vào nút Edit hoặc đi đến trang Options. Thêm...
Back
Top