Paid addons | VNT

Paid addons

Chia sẻ add-ons trả phí, có phí được định giá riêng

Private Threads for XenForo [Paid]

Admin gửi tài nguyên mới: Private Threads for XenForo 2.1 - Cho phép người dùng tạo chủ đề riêng tư trên Xenforo 2 Add-ons này cho phép người dùng tạo các chủ đề mà các thành viên không thể xem...
Admin 

Addon 2x Signup abuse detection and blocking [Paid]

Admin gửi tài nguyên mới: Signup abuse detection and blocking - Phát hiện và chặn đăng ký lạm dụng cho XenForo 2 Để phát hiện nhiều tài khoản, hỗ trợ báo cáo cho report/thread. Và sẽ gửi báo cáo...
Admin 

[VNT] StatisticWidget [Paid]

Admin gửi tài nguyên mới: [VNT] StatisticWidget - Thống kê đẹp cho diễn đàn Xenforo 2 Với tiện ích đơn giản này, các bạn có thể thêm thông kê dưới diễn đàn xenforo giống như vbb thay vì phải...
Admin 

Addon 2x [TC] Paid Resources [Paid]

thahtrung06 gửi tài nguyên mới: [TC] Paid Resources - Tài nguyên trả phí cho Xenforo 2 Add-on này sẽ cho phép bạn bán tài nguyên trong XenForo Resource Manager bằng cách sử dụng các cấu hình...
thahtrung06 

[XTR] Prevent of Take it Back Reactions or Change Reactions Type [Paid]

tienlinh gửi tài nguyên mới: [XTR] Prevent of Take it Back Reactions or Change Reactions Type - Lấy lại phản ứng (disable Like) và hay đổi loại phản ứng cho Xenforo 2 Dễ dàng để làm, chắc chắn...
tienlinh 

Thống kê trực tuyến

Thành viên trực tuyến
1
Khách ghé thăm
1
Tổng số truy cập
2

Textlink

Back
Top