[OzzModz] Verify Email Before Registration | VNT

Addon 2x [OzzModz] Verify Email Before Registration

  • Chủ đề tạo bởi thahtrung06 
  • Ngày gửi
T
thahtrung06 
Trả lời: 0 Lượt xem: 310 Biểu cảm: 0
Giá bán
Phiên bản
2.0.7 Patch Level 1
Yêu cầu
PHP 7.3+
Hỗ trợ
thahtrung06 gửi tài nguyên mới:

[OzzModz] Verify Email Before Registration - Xác minh địa chỉ email trước khi đăng ký cho XF 2

Với addon này, bạn có thể yêu cầu người dùng xác minh email của họ trước khi họ điền vào mẫu đăng ký. Điều này có thể hữu ích để không có nhiều người dùng chưa được xác minh trong danh sách.

Nhấp vào liên kết đăng ký sẽ hiển thị cho người dùng một cửa sổ bật lên như thế này:

Khi họ nhập email và nhấp vào xác minh, họ sẽ thấy điều này:

...

Đọc thêm về tài nguyên này...
 
Từ khóa
[ozzmodz] verify email before registration
Back
Top