VIP | VNT
  • Để tải về các tài nguyên, Add-ons ở đây, bạn cần phải Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.

VIP

Chia sẻ các Add-ons VIP Xenforo, chỉ có thành viên VIP, SVIP mới có thể tải về các add-ons này.

Thanh toán nhanhỦng hộ forum VNT

Forum VNT rất mong nhận được tấm lòng hảo tâm của bạn

Tài nguyên hàng đầu

Resource icon T
Tùy chỉnh trang quản trị ACP cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
3
Cập nhật
[OzzModz] Attachment Constraints Permissions Admin
Thêm quyền bổ sung để ràng buộc tải lên tệp đính kèm
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
[DBTech] DragonByte Security T
  • Featured
DragonByte Security - Thêm bảo mật cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
[tl] Thread owner (starter) permissions Admin
Quyền bổ sung cho chủ sở hữu (người bắt đầu) chủ đề trên Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
Brivium - Modern Statistics T
Cung cấp cho bạn một thống kê tuyệt vời trên diễn đàn
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
19
Cập nhật
[Xen-Soluce] Upgrade Coupons T
Thêm mã giảm giá để nâng cấp tài khoản cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
[OzzModz] Attachment Download Timer Admin
Đặt thời gian tải xuống tệp đính kèm/ tài nguyên cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
[OzzModz] Post As Moderated T
Đăng bài viết dưới dạng Chờ phê duyệt hoặc Đã kiểm duyệt cho XF 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
[OzzModz] Verify Email Before Registration T
Xác minh địa chỉ email trước khi đăng ký cho XF 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
[cXF] Sticky Sidebar - Cố định Sidebar T
  • Featured
Cố định sidebar khi cuộn nội dung trên trang của bạn
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
[Wutime] Google Adsense Autoads (Advanced) Admin
Thêm Google Adsense vào XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
[8WR] XenPorta 2 (Portal) PRO - Custom Styles Admin
Tạo trang chủ đẹp cho Xenforo 2, phiên bản custom giao diện
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
3
Cập nhật
[tl] Widget Threads Enhancement T
Cải tiến widget chủ đề cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
Resource icon T
Footer đẹp cho XenForo 2 theo phong cách mới
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
Resource icon Admin
Lấy ảnh thumbnail làm ảnh đại diện bài đăng đầu tiên
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
Resource icon Admin
Thiết kế lại Posbit, Message user info theo bố cục mới
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
[VNT] Signature and Disable link user About Admin
Hiển thị chữ ký và vô hiệu liên kết trong trường Giới thiệu cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Resource icon Admin
Thêm mạng xã hội bên cạnh bài đăng đầu tiên cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
Resource icon Admin
Tích hợp lưu trữ hình ảnh Chevereto vào Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
Resource icon Admin
Loại bỏ trả lời ở các chủ đề đã đóng (bị khóa) cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
3
Cập nhật
Back
Top