VIP | VNT
  • Để tải về các tài nguyên, Add-ons ở đây, bạn cần phải Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.

VIP

Chia sẻ các Add-ons VIP Xenforo, chỉ có thành viên VIP, SVIP mới có thể tải về các add-ons này.

Thanh toán nhanhTài nguyên hàng đầu

[DBTech] DragonByte Security T
  • Featured
DragonByte Security - Thêm bảo mật cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
[8WR] XenPorta 2 (Portal) PRO - Custom Styles Admin
Tạo trang chủ đẹp cho Xenforo 2, phiên bản custom giao diện
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
[tl] Widget Threads Enhancement T
Cải tiến widget chủ đề cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Resource icon T
Footer đẹp cho XenForo 2 theo phong cách mới
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Brivium - Modern Statistics T
Cung cấp cho bạn một thống kê tuyệt vời trên diễn đàn
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
17
Cập nhật
Resource icon Admin
Lấy ảnh thumbnail làm ảnh đại diện bài đăng đầu tiên
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Resource icon Admin
Thiết kế lại Posbit, Message user info theo bố cục mới
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
[VNT] Signature and Disable link user About Admin
Hiển thị chữ ký và vô hiệu liên kết trong trường Giới thiệu cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Resource icon Admin
Thêm mạng xã hội bên cạnh bài đăng đầu tiên cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Resource icon Admin
Tích hợp lưu trữ hình ảnh Chevereto vào Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
Resource icon Admin
Loại bỏ trả lời ở các chủ đề đã đóng (bị khóa) cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
3
Cập nhật
[BS] Live forum statistics Admin
  • Featured
Live forum statistics - Thống kê diễn đàn cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
vPET Core add-ons for Xenforo 2 Admin
Tự động tạo link cho bài viết và thêm widget với đầy đủ chức năng
5,00 star(s) 1 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
[TH] Attachments Plus Admin
Addon 2x [TH] Attachments Plus 1.0.1 Patch Level 8
Mở rộng tập tin đính kèm cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Sticky Any Post T
Ghim bất kỳ bài viết cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Resource icon T
Hiển thị các bài đăng trong chủ đề theo thứ tự ngược lại
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
[XenConcept] Minimum post length T
Giới hạn số ký tự/ từ tối thiểu và tối đa trong bài viết/ chủ đề.
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
[tl] Thread owner (starter) permissions Admin
Quyền bổ sung cho chủ sở hữu (người bắt đầu) chủ đề trên Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
Chevereto Full Code - Đã tích hợp key Admin
Tạo trang upanh đẹp bằng Chevereto - bộ cài đã tích hợp key
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
[tl] Profile Vanity URL T
URL Vanity trang hồ sơ XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Top