SVIP | VNT
  • Để tải về các tài nguyên, Add-ons ở đây, bạn cần phải Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.

SVIP

Đây là add-ons đặc biệt hoặc rất cần thiết dành cho Xenforo 2, chỉ có thành viên từ VIP 2 trở lên mới có thể download các add-ons này.

Thanh toán nhanhỦng hộ forum VNT

Forum VNT rất mong nhận được tấm lòng hảo tâm của bạn

Tài nguyên hàng đầu

Ads Manager 2 by Siropu Admin
  • Featured
Ads Manager 2 by Siropu - Trình quản lý quảng cáo chuyên nghiệp cho XenForo 2
5,00 star(s) 1 đánh giá
Downloads
5
Cập nhật
[EAE Add-ons] Admin Tools Admin
Công cụ quản trị XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
[AddonFlare] Paid Registrations Full Version Admin
Paid Registrations - Đăng ký trả phí cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
[EAE Add-ons] Conversation Tools Admin
Conversation Tools - Cho phép xem và xóa cuộc trò chuyện
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
[J] IPCheck (VPN/Proxy Block) Admin
Kiểm tra IP và chặn VPN, Proxy cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Resource icon T
  • Featured
View Conversations- Cho phép quản trị viên xem các cuộc trò chuyện của thành viên.
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Resource icon Admin
  • Featured
Thiết lập hệ thống phát hiện trình chặn quảng cáo từ người dùng
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
4
Cập nhật
XFRM limits - Giới hạn download cho Tài nguyên Admin
  • Featured
Thêm giới hạn download cho Tài nguyên trên Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
3
Cập nhật
Back
Top