quy tắc chính tả | Diễn đàn công nghệ số

quy tắc chính tả

  1. N

    Luật chính tả trọn bộ - quy tắc viết hoa tiếng Việt

    Luật chính tả tiếng Việt tổng hợp các quy tắc chính tả cần biết như qui tắc viết hoa, quy tắc chính tả i và y, luật chính tả l và n, quy tắc viết tr và ch, phân biệt s và x, chính tả r/d/gi, quy luật chính tả c/k/q... 1. Qui tắc viết hoa cơ bản - Đầu câu, danh từ riêng. Ví dụ: Bác Hồ, Tổ...
Back
Top