Addon 2x - [VNT] ACP Custom - Cập nhật | Diễn đàn công nghệ số
  • Để tải về các tài nguyên, Add-ons ở đây, bạn cần phải Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Resource icon

Addon 2x [VNT] ACP Custom 2.4

Bạn không có quyền tải về
Nhận được phản ánh của thành viên, lỗi:
Mã:
Accessed unknown getter 'xentr_verified' on XF:User[2]

Thực ra đây không hẳn là một lỗi, lỗi này phát sinh khi bạn chưa cài tiện ích [XTR] Verified Users 1.0.2 hoặc mới hơn. Mục đích của tùy chọn trong ACP liên quan tới tiện ích này được đưa lên, do tùy chọn bị ẩn khi cài một số addons liên quan đến bảo mật.

Option ACP

Phiên bản 2.4 sẽ thêm tùy chọn mới để tắt tùy chọn liên quan tới addons [XTR] Verified Users 1.0.2, do vậy thông báo này sẽ không hiển thị nữa.
Cải tiến mới
  • Thêm chức năng có thể tải ảnh trực tiếp lên hoặc có thể điền link ảnh
Acp custom
  • Dòng thông tin bản quyền có thể điền thêm mã HTML, thay vì chỉ đền text như ở những phiên bản trước đó.
Bổ sung thêm tùy chọn để có thể thêm/ chỉnh sửa dòng bản quyền ở chân trang trong ACP

Copyright acp

Thêm quyền admin Tùy chỉnh thành viên để có thể lựa chọn admin nào chịu tác động bởi addons này. Cụ thể, nếu không có quyền Tùy chỉnh thành viên thì thành viên Administrator sẽ không thể:
  • Xóa tài khoản thành viên.
  • Thêm thành viên mới.
  • Tự chỉnh sửa tài khoản của mình và thành viên Administrator khác, chỉ có thể chỉnh sửa tài khoản của thành viên thường và Moderator.
  • Xuất danh sách toàn bộ thành viên.
Back
Top