copyright acp | Diễn đàn công nghệ số

copyright acp

  1. T

    Addon 2x [VNT] ACP Custom

    thahtrung06 gửi tài nguyên mới: [VNT] ACP Custom - Tùy chỉnh trang quản trị ACP cho Xenforo 2 Đọc thêm về tài nguyên này...
  2. T

    Addon 2x [VNT] ACP Custom 2.4

    Đây là tiện ích giúp bạn có thể tùy chỉnh một số tính năng trong trang quản trị ACP, dành cho Xenforo 2. Cụ thể như sau: Thay đổi logo và điều chỉnh logo ra giữa khi đăng nhập vào trang quản trị ACP. Xóa dòng thông tin bản quyền được can thiệp bởi addons thứ 3, thay vào đó là dòng thông tin bản...
Back
Top