Addon 2x - [OzzModz] Bulk User Create - Cập nhật | Diễn đàn công nghệ số
  • Để tải về các tài nguyên, Add-ons ở đây, bạn cần phải Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
[OzzModz] Bulk User Create

Addon 2x [OzzModz] Bulk User Create 2.0.0 Patch 1

Bạn không có quyền tải về
Tùy chọn mới:
  • Hoạt động cuối
  • Ngày đăng ký
  • Tiêu đề tùy chỉnh
  • Thêm 2 người dùng vào danh sách có định dạng ngày không giống nhau
Sửa lỗi liên quan tới transliterator_transliterate khi chưa bật thành phần mở rộng intl của PHP
Back
Top