bulk user create | Diễn đàn công nghệ số

bulk user create

  1. T

    Addon 2x [OzzModz] Bulk User Create 2.0.0 Patch 1

    Cho phép tạo hàng loạt người dùng bằng cách sử dụng danh sách dữ liệu từ tên người dùng, email và mật khẩu hoặc được tạo ngẫu nhiên Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Thêm hàng loạt người dùng với tên người dùng hoặc danh sách email Mật khẩu cũng có thể được thêm hàng loạt dưới dạng danh sách...
Back
Top