Addon 2x - LiteSpeed Cache for XF2 | VNT
 • Để tải về các tài nguyên, Add-ons ở đây, bạn cần phải Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
LiteSpeed Cache for XF2

Addon 2x LiteSpeed Cache for XF2 2.2.3-1

Bạn không có quyền tải về
Bạn phải Like để tải về tài nguyên
Phiên bản XF
 1. 2.0
 2. 2.1
 3. 2.2
1643179151478

Phát triển bởi LiteSpeed Technologies - LiteSpeed Cache Plugin cho XenForo 2 (LSCXF2) là một plugin dựa vào PHP để giao tiếp với cài đặt LiteSpeed Web Server (LSWS) và trang bộ nhớ cache được xây dựng của nó, LSCache. Bởi vì LSCache được xây dựng trực tiếp vào LSWS, giảm đáng kể chi phí và bộ nhớ đệm có thể được thực hiện hiệu quả hơn so với các bộ nhớ dựa trên PHP khác.

Phiên bản community hiện tại của LSCXF2 sẽ chỉ có cache và phục vụ các trang cho những người dùng không đăng nhập. Sau khi người dùng đăng nhập, yêu cầu trang của họ sẽ luôn luôn nhấn backend.

Các tính năng bổ sung của Plugin:
 • Giảm đáng kể server load và cải thiện hiệu suất trang web thông qua việc tự động lưu trang.
 • Hỗ trợ HTTPS, HTTP/2, & QUIC out-of-box
Cài đặt:
Mã:
# LiteSpeed XenForo cache
<IfModule litespeed>
  CacheLookup public on
  RewriteEngine On
  # cache
  RewriteCond %{HTTP_COOKIE} !(xf_lscxf_logged_in|xf_user|xf_session_admin) [NC]
  RewriteCond %{REQUEST_URI} !/install/ [NC]
  RewriteRule .* - [E=Cache-Control:max-age=360,E="cache-vary:xf_style_id,xf_language_id"]
  # no cache
  RewriteCond %{HTTP_COOKIE} (xf_lscxf_logged_in|xf_user|xf_session_admin) [NC]
  RewriteRule .* - [E=Cache-Control:vary=loggedin,E=Cache-Control:no-cache]
  # mobile view
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} Mobile|Android|Silk/|Kindle|BlackBerry|Opera\ Mini|Opera\ Mobi [NC]
  RewriteRule .* - [E=Cache-Control:vary=ismobile]
</IfModule>

Chúc các bạn thành công.
 • Like
Reactions: huyhz123
Tác giả
thahtrung06 
Downloads
1
Lượt xem
442
Phát hành lần đầu
Cập nhật cuối
Bình chọn
0,00 star(s) 0 đánh giá

Thêm tài nguyên từ thahtrung06

Back
Top