Addon 2x - [DBTech] DragonByte User Tagging | VNT
  • Để tải về các tài nguyên, Add-ons ở đây, bạn cần phải Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
[DBTech] DragonByte User Tagging

Addon 2x [DBTech] DragonByte User Tagging 1.7.1

Bạn không có quyền tải về
Bạn phải Like để tải về tài nguyên
Phiên bản XF
  1. 2.1
Sử dụng
DragonByte User Tagging thêm nhiều tính năng mới vào trang web của bạn, bao gồm mở rộng tính năng đề cập đến người dùng điều này cũng hoạt động cho các nhóm người dùng (đã bật tính năng tự động hoàn thành). Nó cũng bổ sung khả năng thêm thẻ băm kiểu Twitter vào bài đăng của bạn, với tính năng tự động hoàn tất cho các thẻ băm hiện có được các thành viên khác sử dụng.

Các tính năng bổ sung này giúp tăng khả năng khám phá nội dung và thúc đẩy sự tương tác của người dùng bằng cách cung cấp cho họ những cách tương tác mới với nhau và với phần còn lại của trang web.

Tính năng chính

Đề cập nhóm người dùng :
Nhập @ sau đó là tên của nhóm người dùng sẽ đề cập đến tất cả người dùng trong nhóm người dùng đó, với hỗ trợ đầy đủ tự động hoàn thành. Được kiểm soát thông qua quyền của nhóm người dùng và hoạt động trong các bài đăng cũng như hồ sơ người dùng.

Thẻ băm: Gõ # sau đó là từ bất kỳ sẽ tạo ra một thẻ băm rằng các liên kết đến một kết quả tìm kiếm có chứa tất cả các bài viết mà thẻ băm này được sử dụng. Tự động hoàn thành được hỗ trợ cho các thẻ băm hiện có. Hoạt động trong các bài đăng và hồ sơ người dùng. Người dùng cũng có thể xem các thẻ băm từ trang kết quả.

Thẻ người dùng: Người dùng có thể được gắn thẻ trong các chủ đề theo cách tương tự các chủ đề hiện được gắn thẻ bằng các từ. Được kiểm soát thông qua quyền của nhóm người dùng.

Hình ảnh:

Privacy Ug mention permission Ug mentionable User tag overlay User tag permission User tag permission2 User tag search

Chúc các bạn thành công!
Tác giả
Admin 
Downloads
0
Lượt xem
506
Phát hành lần đầu
Cập nhật cuối
Bình chọn
0,00 star(s) 0 đánh giá

Thêm tài nguyên từ Admin

Cập nhật mới nhất

  1. 1.7.1

    Cập nhật điểm nổi bật Phiên bản này khắc phục sự cố ngăn không cho nút "Toggle BBCode" hoạt...
  2. 1.6.5

    Cập nhật điểm nổi bật Phiên bản này bổ sung tùy chọn mới để hạn chế độ dài tối thiểu của thẻ...
Back
Top