Addon 2x - [CZ] Title Length Modifier | VNT
  • Để tải về các tài nguyên, Add-ons ở đây, bạn cần phải Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Resource icon

Addon 2x [CZ] Title Length Modifier 1.0.1 PL 1

Bạn không có quyền tải về
Bạn phải Like để tải về tài nguyên
Phiên bản XF
  1. 2.1
Mô tả:
Cho phép sửa đổi tiêu đề của các giá trị cụ thể.

Tính năng:
các thuộc tính sau đây có thể được sửa đổi:
  • Tiêu đề chủ đề
  • Tiêu đề cuộc trò chuyện
  • Tiêu đề Thông báo
Cũng có thể đặt giá trị tối đa nhỏ hơn giá trị mặc định của XenForo ( 150 ký tự/50 ký tự cho "tiêu đề tùy chỉnh")

Hình ảnh:

1601215639079

1601215677528

Chúc các bạn thành công!
Tác giả
Admin 
Downloads
2
Lượt xem
484
Phát hành lần đầu
Cập nhật cuối
Bình chọn
0,00 star(s) 0 đánh giá

Thêm tài nguyên từ Admin

Back
Top