Addon 2x - Content Title Edit History | VNT
  • Để tải về các tài nguyên, Add-ons ở đây, bạn cần phải Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Content Title Edit History

Addon 2x Content Title Edit History 2.3.0

Bạn không có quyền tải về
Bạn phải Like để tải về tài nguyên
Phiên bản XF
  1. 2.1
  2. 2.2
Yêu cầu bổ sung
php 7.0+
Standard Library by Xon
Đưa chỉnh sửa tiêu đề vào hệ thống Edit History của XenForo.

Historty title

Nội dung được hỗ trợ
  • Chủ đề (Threads) - Set quyền "Manage any thread" để xem lịch sử chỉnh sửa tiêu đề.
  • Tài nguyên (Resources) - Set quyền "Edit any resource" để xem lịch sử chỉnh sửa tiêu đề.
  • Đa phương tiện (Media) - Set quyền "Edit any media items" để xem lịch sử chỉnh sửa tiêu đề.
  • Album - Set quyền "Edit any album" để xem lịch sử chỉnh sửa tiêu đề.
Chúc các bạn thành công.
Tài nguyên liên quan
  • Like
Reactions: tranvanbin99
Tác giả
Admin 
Downloads
1
Lượt xem
489
Phát hành lần đầu
Cập nhật cuối
Bình chọn
0,00 star(s) 0 đánh giá

Thêm tài nguyên từ Admin

Back
Top