Resources | Page 2 | VNT

Resources

Thanh toán nhanhTài nguyên hàng đầu

Resource icon T
Kiểm soát liên kết trong tất cả bài đăng trên diễn đàn Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
3
Cập nhật
SEO (SEO2) - Seo tốt cho Xenforo 2.x T
Hỗ trợ Seo rất tốt cho diễn đàn sử dụng Xenforo 2.x
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
6
Cập nhật
[DBTech] DragonByte Shop T
Tích hợp Shop cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
[tl] Watermark Admin
Đóng dấu hình ảnh cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
[XFA] Forum List Tabs T
Hiển thị Forum List dạng tab cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
[Wutime] Google Adsense Autoads (Advanced) Admin
Thêm Google Adsense vào XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
[XenConcept] Hide BBCode T
Addon 2x [XenConcept] Hide BBCode 2.0.7 Patch Level 3
Ẩn nội dung bằng BBCode
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
3
Cập nhật
[TH] Featured Threads and Content Portal Admin
Chủ đề và nội dung nổi bật cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
[Xen-Soluce] Upgrade Coupons T
Thêm mã giảm giá để nâng cấp tài khoản cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Expiring User Upgrades T
Nâng cấp người dùng hết hạn cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
[tl] Post Reply Admin
Cho phép trả lời bài viết ở nhiều cấp độ hơn như facebook.
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
3
Cập nhật
XF2 [8WR] XenPorta 2 (Portal) PRO-tạo trang chủ đẹp T
  • Featured
Tạo trang chủ đẹp cho diễn đàn Xenforo 2 của bạn với nhiều tính năng hay
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
8
Cập nhật
[cXF] Advanced Footer - Footer đẹp cho Xenforo 2 T
  • Featured
Mở rộng và thiết kế footer đẹp cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
Resource icon Admin
  • Featured
Đây là addons giúp bạn thêm chatbox cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
4
Cập nhật
[DBTech] DragonByte Credits T
Tích hợp Tín dụng DragonByte cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
[BS] Multi-account detector Admin
Phát hiện nhiều tài khoản cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
[DBTech] DragonByte User Tagging Admin
Gắn thẻ - Thúc đẩy sự tương tác của người dùng cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
[Xen-Soluce] User Upgrade Duration T
Thêm thời hạn nâng cấp người dùng cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
[Xen-Soluce] Invite System T
Hệ thống mời cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
[XP] Verification Badge Admin
Thêm huy hiệu xác minh và quản lý yêu cầu xác minh cho Xenforo 2
5,00 star(s) 1 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
Top