[XTR] View Conversations - Xem cuộc trò chuyện | VNT

Addon 2x [XTR] View Conversations - Xem cuộc trò chuyện

  • Chủ đề tạo bởi tienlinh 
  • Ngày gửi
T
tienlinh 
Trả lời: 0 Lượt xem: 735 Biểu cảm: 0
tienlinh gửi tài nguyên mới:

[XTR] View Conversations - Xem cuộc trò chuyện cho XenForo 2 - View Conversations- Cho phép quản trị viên xem các cuộc trò chuyện của thành viên.

Tiện ích bổ sung này cho phép quản trị viên xem các cuộc trò chuyện tin nhắn riêng tư giữa những người dùng.
  • Xem tất cả dữ liệu trong nội dung của cuộc trò chuyện, bao gồm tệp đính kèm, hình ảnh, v.v.
  • Bạn có thể xóa bất kỳ cuộc trò chuyện nào.
Trong Tiến trình: Trong phiên bản tiếp theo, xem cuộc trò chuyện và tùy chọn quản lý sẽ được thêm thông qua bảng quản trị.
Nó không hoàn thành trên phiên bản này xin lỗi:)
Hình ảnh:

[ATTACH...​

Đọc thêm về tài nguyên này...
 

Tệp tin đính kèm

  • language-Ti_ng-Vi_t-XENTR-ViewConversations.xml
    2,5 KB · Lượt xem: 0
Back
Top