[Xen-Soluce] Upgrade Coupons | VNT

Addon 2x [Xen-Soluce] Upgrade Coupons

 • Chủ đề tạo bởi thahtrung06 
 • Ngày gửi
T
thahtrung06 
Trả lời: 1 Lượt xem: 850 Biểu cảm: 0
Giá bán
Phiên bản
2.1.1 Fix 4
Yêu cầu
Không
Hỗ trợ
thahtrung06 gửi tài nguyên mới:

[Xen-Soluce] Upgrade Coupons - Thêm mã giảm giá để nâng cấp tài khoản cho Xenforo 2

Mô tả:
 • Tiện ích bổ sung này cho phép bạn thêm mã giảm giá để nâng cấp người dùng của mình.
Tóm tắt tính năng:
 • Các tùy chọn:
  • Tiêu đề
  • Nâng cấp người dùng có thể áp dụng
  • Mã giảm giá
  • Loại phiếu giảm giá:
   • Phần trăm
   • Giá trị cố định
  • Giới hạn người dùng:
   • Không giới hạn
   • Giới hạn sử dụng
  • Xem việc sử dụng (mã giảm giá)
  • Nhật ký nâng cấp phiếu thưởng
  • Kiểm tra mã:
   • Hợp lệ
   • Không...

Đọc thêm về tài nguyên này...
 
Từ khóa
[xen-soluce] upgrade coupons
1 Bình luận
Back
Top