[VNT] Chevereto Integration | VNT

Addon 2x [VNT] Chevereto Integration

  • Chủ đề tạo bởi Admin 
  • Ngày gửi
Admin
Admin 
Trả lời: 0 Lượt xem: 476 Biểu cảm: 0
Giá bán
Phiên bản
2.2.4
Yêu cầu
XF 2.2+
Hỗ trợ
Admin gửi tài nguyên mới:

[VNT] Chevereto Integration 2.2.4 - Tích hợp lưu trữ hình ảnh Chevereto vào Xenforo 2

Đây là addons được cải tiến, bổ sung và sửa lỗi đang tồn tại trên addons [ITM] Chevereto Integration, tải miễn phí về tại đây.

* Cải tiến:
Bổ sung thêm mục Upload js để có thể thêm được mọi trang up ảnh được thiết kế bằng Chevereto

Đọc thêm về tài nguyên này...
 
Back
Top