[OzzModz] Post As Moderated | VNT

Addon 2x [OzzModz] Post As Moderated

  • Chủ đề tạo bởi thahtrung06 
  • Ngày gửi
T
thahtrung06 
Trả lời: 0 Lượt xem: 309 Biểu cảm: 0
Giá bán
Phiên bản
1.0.0
Yêu cầu
PHP 7
Hỗ trợ
thahtrung06 gửi tài nguyên mới:

[OzzModz] Post As Moderated - Đăng bài viết dưới dạng Chờ phê duyệt hoặc Đã kiểm duyệt cho XF 2

Thêm hộp kiểm trên biểu mẫu khi tạo/ sửa chủ đề/bài viết để đặt trạng thái "cần kiểm duyệt" theo mặc định và đưa nó vào hàng đợi phê duyệt mà không cần phải nhấn không chấp thuận từ menu của người điều hành.

Các loại nội dung được hỗ trợ:
  • Chủ đề
  • Bài viết
  • Bài viết hồ sơ
  • Bình luận bài viết hồ sơ
Có quyền "Đăng với trạng thái "cần kiểm duyệt" cho từng loại nội dung


Chúc các bạn thành công.

Đọc thêm về tài nguyên này...
 
Từ khóa
post as moderated 1.0.0 [ozzmodz] post as moderated
Back
Top