Conversation Last Read Time - Thêm lần đọc cuối cuộc trò chuyện | VNT

Addon 2x Conversation Last Read Time - Thêm lần đọc cuối cuộc trò chuyện

  • Chủ đề tạo bởi ngoclinh 
  • Ngày gửi
N
ngoclinh 
Trả lời: 0 Lượt xem: 550 Biểu cảm: 2
ngoclinh gửi tài nguyên mới:

Conversation Last Read Time - Thêm lần đọc cuối cuộc trò chuyện - Thêm lần đọc cuối vào cuộc trò chuyện Xenforo 2

lan-doc-cuoi.png

Add-on này sẽ thêm "Last Read Date" bên cạnh mỗi người tham gia cuộc trò chuyện như hình trên.

Phân quyền
  • Bạn có thể lựa chọn nhóm thành viên nào có thể xem Last Read Date bằng cách set thêm quyền "View last read time" như hình:
lan-doc-cuoi-1.png

Chúc các bạn thành công.

Đọc thêm về tài nguyên này...
 
Back
Top