[BR] Support Ticket System | VNT

Addon 2x [BR] Support Ticket System

  • Chủ đề tạo bởi thahtrung06 
  • Ngày gửi
T
thahtrung06 
Trả lời: 0 Lượt xem: 529 Biểu cảm: 0
Giá bán
Phiên bản
3.2.1
Hỗ trợ
thahtrung06 gửi tài nguyên mới:

[BR] Support Ticket System - Hệ thống vé hỗ trợ cho XenForo 2

Add-on này cung cấp cho bạn một hệ thống vé nâng cao cho phép bạn quản lý các vấn đề của khách hàng, bao gồm cả trong các cuộc thảo luận theo chủ đề, Hoàn thành với các nhóm nhân viên, gắn cờ, mức độ ưu tiên khác nhau, Trả lời được xác định trước, Quy tắc bỏ qua và nhiều hơn nữa ... Quản trị viên được chỉ định trong một cơ sở phòng ban, vì vậy họ phải truy cập chỉ khu vực mà họ có nghĩa là phải giải quyết.

GHI CHÚ:
- Tính năng trả lời được xác định trước chỉ được hỗ trợ trên trình chỉnh sửa...

Đọc thêm về tài nguyên này...
 
Back
Top