AndyB Link check plus | VNT

Addon 2x AndyB Link check plus

  • Chủ đề tạo bởi Admin 
  • Ngày gửi
Admin
Admin 
Trả lời: 0 Lượt xem: 496 Biểu cảm: 0
Admin gửi tài nguyên mới:

AndyB Link check plus 1.0 - Cải tiến kiểm tra liên kết cho XenForo 2

Mô tả:

Hiển thị danh sách các liên kết trong các bài viết trả về mã trạng thái HTTP 404.

Mục đích chính của add-on này là cho phép dễ dàng cập nhật thủ công các liên kết bị hỏng đến một liên kết từ archive.org.

Hình ảnh:

Tính năng:
  • Cung cấp liên kết đến archive.org để dễ dàng thay thế các liên kết bị hỏng.
  • Tất cả phrase đều bắt đầu bằng...

Đọc thêm về tài nguyên này...
 
Back
Top