AndyB Edit conversation title | VNT

Addon 2x AndyB Edit conversation title

  • Chủ đề tạo bởi thahtrung06 
  • Ngày gửi
T
thahtrung06 
Trả lời: 0 Lượt xem: 351 Biểu cảm: 0
Giá bán
Phiên bản
1.1
Yêu cầu
Không
Hỗ trợ
thahtrung06 gửi tài nguyên mới:

AndyB Edit conversation title - Chỉnh sửa tiêu đề cuộc trò chuyện cho XenForo 2

Cho phép chỉnh sửa tiêu đề cuộc trò chuyện ngay cả khi bạn là người nhận cuộc trò chuyện.


Quyền của nhóm người dùng:

Thông thường, chỉ có nhóm người dùng Administrative mới được đặt thành Yes.

Chúc các bạn thành công.

Đọc thêm về tài nguyên này...
 
Back
Top