[AL] Core Package | VNT

Addon 2x [AL] Core Package

  • Chủ đề tạo bởi thahtrung06 
  • Ngày gửi
T
thahtrung06 
Trả lời: 1 Lượt xem: 933 Biểu cảm: 0
Giá bán
Phiên bản
1.7.0
Yêu cầu
Không
Hỗ trợ
thahtrung06 gửi tài nguyên mới:

[AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2

Gói chứa các thư viện mà AddonsLab chia sẻ trong một số add-on. Tuy nhiên, cho đến nay, các tệp được bao gồm trong các gói của các add-on, tuy nhiên, việc có nhiều add-on để sử dụng cùng một tệp đôi khi có thể gây ra xung đột giữa chúng, nếu chúng đang sử dụng các phiên bản khác nhau của tệp.

Gói không tự thực hiện bất kỳ chức năng hiển thị nào, nó chỉ là một tập hợp các class PHP được sử dụng lại bởi nhiều add-on. Bạn không cần phải cài đặt nó nếu bạn không sử dụng bất kỳ add-on nào của...

Đọc thêm về tài nguyên này...
 
Từ khóa
[al] core package
1 Bình luận
T

thahtrung06 

Special Operator
Thành viên BQT
ĐHV đặc biệt
thahtrung06 đã cập nhật [AL] Core Package với một phiên bản tài nguyên mới:

Fix lỗi

Sửa lỗi bị vô hiệu

Bản phát hành khắc phục sự cố trên XenForo 2.2.13 có thể gây ra lỗi PHP từ các tiện ích bổ sung khác nhau sử dụng hệ thống mở rộng lớp.

Vô hiệu hóa tùy chọn " Legacy Class Extension Hack " trong phần Admin -> Options -> [AL] Core sẽ khắc phục được sự cố.

Trong trường hợp bạn mất quyền truy cập vào bảng quản trị, hãy tải các tệp từ gói đã phát hành lên và nó sẽ khắc phục lỗi.

Phiên bản này cũng bổ sung thêm khả năng tắt tùy chọn thông qua config.php, nơi...

Đọc thêm về tài nguyên cập nhật này...
 
Back
Top