xenforo importers released | Diễn đàn công nghệ số

xenforo importers released

  1. T

    Addon 2x XenForo Importers Released 1.4.0

    Hỗ trợ import dữ liệu vào Xenforo 2 từ các công cụ khác. Các công cụ được hỗ trợ: vBulletin 3 (bao gồm blog), vBulletin 4 (bao gồm cả blog), vBulletin 5, XenForo 2. Bản phát hành nhằm sửa lỗi. Chúc các bạn thành công.
Back
Top